הנהלת העמותה

חברי הועד המנהל

ירון סדן - יו"ר

צביקה יוחנן

אורלי און

ורד ברמן

ורוניקה ראובני

סיגלית גלפנד

דני דניאלי

 

חברי ועדת ביקורת

משה וינגרטיין - יו"ר

אריק נאור

 

חברי האסיפה הכללית

ירון סדן

צביקה יוחנן

אורלי און

ורד ברמן

ורוינקה ראובני

סיגלית גלפנד

איתן רונאל 

---------------------------------------------------

חשבת: אמירה אפרת
משרד רו"ח: מירי יוסקוביץ'-סומך חייקין
ייעוץ משפטי: אופיר טל גלעד שר ושות', עורכי דין