כנסים קודמים

פרפורמנס 0:4

פדגוגיה

תכניה פרפורמנס 0:4

מה בין פרפורמנס לפדגוגיה? מה פרפורמטיבי באמנות החינוך? איך ומה פרפורמנס מלמד? באילו אופנים פרפורמנס אמנותי הוא צורה של ידע ושיח –... קראו עוד

פרפורמנס 0:3

כוחות-על

תכניה פרפורמנס 0:3

פרפורמנס 0:3 עוסק בכוחות-על, בבדיקה האמנותית והפרפורמטיבית של מה שמעבר, של הנסתר שלמעשה נטמע במערך הכוחות הקיים... קראו עוד

פרפורמנס 0:2

הכנס פרפורמנס 0:2, השני במספר, עוסק במושג השניות – בפעולות של שחזור, בחידוש של אירועים שהתרחשו וביצירה מחודשת של מופעים. ההתבוננות והעשייה בכנס מכוונות להצגה-מחדש ולהחייאה... קראו עוד

פרפורמנס 0:1

פרפורמנס 0:1 מתעסק בנושא מעורבויות: פרפורמנס בין הפרטי והציבורי. בשנה בה המעורבות האישית והחברתית עומדת במרכז הדיון הישראלי והעולמי, מיטשטשים הגבולות בין פעולות אישיות למחוות... קראו עוד