בית הספר לתיאטרון חזותי מקיים הסכמי חילופי סטודנטים עם מיטב בתי הספר לאמנות, מחול ותיאטרון בעולם. מידי שנה מארח בית הספר מספר תלמידים מחו"ל ומאפשר לתלמידים להעביר סמסטר בבית ספר בחו"ל. תלמידים המעוניינים להשתתף בתוכנית החילופים, מגישים בקשה מסודרת הנידונה על ידי ועדת ההוראה.

EnsAD - Ecole Nationale supérieure des Arts Décoratif

ArtEZ- University of the Arts

HEAR- Haute école des arts du Rhin"Felix Mendelssohn Bartholdy"- University of Music and Theater

The Gerrit Rietveld Academie

KH BERLIN - The Berlin Weißensee School of Art

HMDK- University of Music and Performing Arts Stuttgart

The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

The Norwegian Theatre Academy (Østfold University College)

ZHdK- Zurich University of the Arts