כנס הפרפורמנס הבינלאומי הוא פלטפורמה לשיח ומפגש בין אמנים, סטודנטים ותאורטיקנים. מטרת הכנס היא העמקה וחשיפה של העשייה והמחקר בארץ ובעולם בתחום הפרפורמנס ויצירת תשתית לשיח עם קהילה רחבה ובינלאומית. 

כנס הפרפורמנס הבינלאומי הוא מפגש בין מומחים, אמנים, מורים וסטודנטים אשר מנסים יחד להציע נקודות מבט מגוונות על הקשר שבין חברה ותרבות. הכנס מתקיים במתח שבין אירוע אקדמי, מחקרי, לאירוע אמנות, לאירוע פדגוגי, ומבקש לייצר מרחב של שיח ופעולה. הכנס כולל התערבויות של אמנים וחוקרים, פאנלים, הרצאות, קבוצות שיח, סדנאות, מופעים, ומפגשי אמן. 

בכל שנה מתארגן הכנס סביב רעיון/מושג /תמה בעלי רלוונטיות ודחיפות לרגע ולזמן המקומי והתרבותי. 

כנס הפרפורמנס הבינלאומי הוא פעולת הרחבה של המחשבה על בית ספר. הוא עוד מקום ופעולה דרכם  משרטט בית הספר את קווי המתאר שלו, וגבולות האחריות שלו, כלפי המרחב התרבותי. 

בשנים האחרונות כנס הפרפורמנס הבינלאומי משתף פעולה עם גופים שותפים בארץ ובחו״ל כחלק מניסיון  לייצר מרחב אמנותי חדש, שיתופי ועשיר עבור סצנה הולכת ומתרחבת . בשנה האחרונה חבר כנס הפרפורמנס הבינלאומי בהצלחה לאירועי פולחן הסתיו של הזירה הבינתחומית ו-פסטיבל זז של מקלט 209. 

עבור בית הספר, כנס הפרפורמנס הבינלאומי הוא גם רגע של התכנסות, בפתחה של שנת לימודים חדשה. יריית זינוק של קהילה שלמה אל עבר הזדמנויות ואפשרויות חדשות.  

 לאתר הכנס