מועמדים

בית הספר לתיאטרון חזותי פונה למועמדים בעלי ניסיון מגוון ויכולת עשייה וחשיבה ביקורתית. הסטודנטים בבית הספר מגיעים  לרוב לאחר התנסות ראשונית בתיאטרון, מחול, מיצג, אמנות פלסטית, וידאו ועוד. יחד עם זאת, בית הספר מעודד מועמדים גם ללא רקע ספציפי בתחומי האמנות אשר מפגינים פתיחות ויכולת למידה. 

יום פתוח 

פעם בשנה בית הספר עורך יום פתוח ובו הוא מזמין את כל המתעניינים להכיר מקרוב את בית הספר. ביום הפתוח אנו מסיירים בבית הספר, מכירים את מערכת הלימודים והרציונל, פוגשים סטודנטים לשיחה ושאלות וצופים במופעים. 

היום הפתוח הקרוב הוא ב 27/1/20

הרשמה 

שלב ראשון – הרשמה:

*

*

שלב שני – מבחן קבלה אישי. כל נרשם מקבל מועד והנחיות למבחן הקבלה האישי. על המועמד להגיע למבחן עם המשימה שקיבל ותיק עבודות (או דוגמאות מעבודות קודמות). 

מבחני הקבלה האישיים נערכים על ידי ועדת קבלה המורכבת ממורי בית הספר.

שלב שלישי- מבחן קבוצתי ובו נוכחים מספר רב של נבחנים המשתתפים בשתי סדנאות,  בשני תחומים מתוך מגוון התחומים הנלמדים בבית הספר. 

כל המועמדים מחויבים בכל שלושת השלבים. 

עם תום תהליכי הקבלה, סטודנטים יחוייבו בשכר לימוד עבור השנה העוקבת. הסדרת שכר הלימוד היא תנאי להבטחת מקום בשנת הלימודים. 

בית הספר מכבד פיקדון צה"לי לתשלום. 

לעוד פרטים ושאלות בנוגע להרשמה : [email protected]