עיר אקדמיה הנו מיזם ייחודי שנוסד על ידי הרשות לפיתוח
ירושלים וממשלת ישראל, ביחד עם עיריית ירושלים ומכון ירושלים
לחקר ישראל. המיזם מאפשר הטבות מגוונות, ובניהם מאפשר
לתלמידים במוסדות ללימודים גבוהים לקחת קורסים זה אצל זה
ללא תשלום. המוסדות במסגרתן אפשר לקחת קורסים הן:

האוניברסיטה העברית בירושלים

בצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב

מכללת הדסה


האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים


בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - מכון לב ומכון טל


המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין


עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים


מכון שכטר למדעי היהדות


המרכז האקדמי שלם

מכון כרם

בית הספר לקולנוע מעלה

סם שפיגל בית ספר לקולנוע וטלויזיה

ביה"ס לאמנות המילה

    טופס הרשמה לקורסים עיר אקדמיה 2020-2021