רח' בצלאל 11, ירושלים
ת״ד 2770
ירושלים 9430125
טלפון: 02-6733435
פקס: 02-6727938