רח' יד חרוצים 4 ,תלפיות
ת.ד. 53427
ירושלים 91531
טלפון: 6733435-02
פקס: 6727938-02