רח' יד חרוצים 4 ,תלפיות
ת.ד. 53427
ירושלים 91531
טלפון: 02-6733435
פקס: 02-6727938