רח' בצלאל 11, ירושלים
ת.ד. 53427
ירושלים 91531
טלפון: 02-6733435
פקס: 02-6727938