• תכנית לימודים אקדמית ( 4 שנות לימוד )
  • תואר בוגר בהוראת אמנות B.Ed ותעודת הוראה
  • תכנית משותפת לבית הספר לתיאטרון חזותי עם המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין 

 

בית הספר בשיתוף המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים, מאפשר השתלבות במסלול לימודים אקדמי לתואר בוגר בהוראת אמנות B.Ed. (מסלול "חינוך יסודי בחוג שילוב אומנויות בהוראה".) 

לתכנית זו מוזמנים להירשם סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה של המכללה, ובכפוף להחלטתה.

המסלול מורכב מתכנית הלימודים הרגילה בבית הספר, שאליה נוספת תכנית לימודים במסגרת המכללה. 

במהלך ארבע שנות הלימוד בבית הספר לתיאטרון חזותי, ובנוסף למערכת הלימודים הבסיסית, ילמדו הסטודנטים גם במכללה ע״ש דוד ילין החל משנת הלימודים השניה, ועד לתום החובות האקדמיים כנדרש.

התכנית המשותפת מזכה את מסיימיה בנוסף לתעודת בוגר של בית הספר לתיאטרון חזותי וגם בתואר בוגר בהוראה B.Ed ובתעודת הוראה.

נדגיש כי בכדי לקבל רישיון הוראה ממשרד החינוך הבוגרים יהיו חייבים לעבוד במערכת החינוך בהיקף של 1/3 משרה לפחות ולהשתתף בסדנת מעשית (סטאז') במכללה.


שכר לימוד ודמי הרשמה במסגרת הלימודים האקדמית 

בנוסף לתהליך הרישום והתשלום לבית הספר לתיאטרון חזותי, ידרשו סטודנטים שירצו בכך להירשם גם כסטודנטים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. (כולל תהליך רישום מלא ותשלום דמי הרשמה למכללה). 

התשלום למכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, יהיה בהתאם לשעות הלימוד שילמדו הסטודנטים במכללה, ולפי התעריף המקובל במכללה.