המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים מציעה לסטודנטים בבית הספר לתיאטרון חזותי, מסלול לימודים אקדמי לתואר בוגר בהוראת אמנות B.Ed. (מסלול "חינוך יסודי בחוג שילוב אומנויות בהוראה"). במסגרת זו, המכללה ע״ש דוד ילין מכירה בנק׳ הזכות אשר נצברות במהלך לימודי המסלול המלא בחזותי.  

לתכנית זו מוזמנים להירשם סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה של המכללה, ובכפוף להחלטתה.

המסלול מורכב מתכנית הלימודים הרגילה בבית הספר, שאליה נוספת תכנית לימודים במסגרת המכללה. 

במהלך ארבע שנות הלימוד בבית הספר לתיאטרון חזותי, ובנוסף למערכת הלימודים הבסיסית, ילמדו הסטודנטים גם במכללה ע״ש דוד ילין החל משנת הלימודים השניה, ועד לתום החובות האקדמיים כנדרש.

התכנית במכללה ע״ש דוד ילין מזכה את מסיימיה בנוסף לתעודת בוגר של בית הספר לתיאטרון חזותי, גם בתואר בוגר בהוראה B.Ed ובתעודת הוראה.

נדגיש כי בכדי לקבל רישיון הוראה ממשרד החינוך הבוגרים יהיו חייבים לעבוד במערכת החינוך בהיקף של 1/3 משרה לפחות ולהשתתף בסדנת מעשית (סטאז') במכללה.

שכר לימוד ודמי הרשמה במסגרת הלימודים האקדמית:

בנוסף לתהליך הרישום והתשלום לבית הספר לתיאטרון חזותי, ידרשו סטודנטים שירצו בכך להירשם גם כסטודנטים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. (כולל תהליך רישום מלא ותשלום דמי הרשמה למכללה). 

התשלום למכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, יהיה בהתאם לשעות הלימוד שילמדו הסטודנטים במכללה, ולפי התעריף המקובל במכללה.