עור על עורי, הסוואה היא שאני
עור שניפשט ממני, מתחלף לפי עונה.

עור על עור על עורי,
עור חושף עור הוא שמדבר בעדי
אור על עור, נאלם קול הבשר
נקשיב בעיניים למראה הישר

יוצרת: דנה רחל חזן

הפקה: דנה רחל חזן

הפקת צילום: שירה סנדיק

צילום: דניאל פייקס

צוות הפקה: דורי כהן פורסטר, נעה יצחקי, נועה פרידמן, אביב קשת

תודות: ציון אברהם חזן, מאיה לוי, נאוה פרנקל, עדן כהן, איהאב פרוק