כמה משקל אוכל להניח על מה שאין ביכולתי לשאת

תיעוד
דניאל פייקס
חנן אופנר
שירה מרק

עריכה
אורי קרין~חולקט
חנן אופנר
פליקס לינדנר

מופיעים
פליקס לינדנר
חנן אופנר