הכוריאוגרפית מגי מארן מתגרמת את סמואל בקט לשפת תנועה. עבודה שמגדירה מחדש את תיאטרון- המחול דרך הפשטה וחומריות.