The Wooster Group קבוצת התאטרון

 חוקרת את דור הביט.  

מופע אפי בין מצבי קיצון פיסיים ומנטליים הכוללים שיחזור של טריפ

 LSD

ואת המחזה "ציד המכשפות" מבוצע במהירות כפולה.