וויליאם פורסיית ממונה לתפקיד הכוריאוגרף הראשי של בלט פרנקפורט, ויוצר את "ארטיפאקט". פורסיית משתמש ביסודות הבלט כחומר גלם ומרכיב נרטיב ללא מסגרת מוגדרת.