ג'וסף בויס נוחת בארצות הברית, ומגיע באמבולנס לגלריה בברודווי, שם ישהה במשך שלושה ימים בחברת זאב, מקל הליכה ופיסות בד כבדות. לעתים יתסכה בבד, לעתים יבהה בזאב. לאחר שלושה ימים בויס עוזב את אמריקה ונוסע לשדה התעופה שוב באמבולנס, וכך לא מניח את רגלו על אדמה אמריקאית אף לא פעם אחת.