הסדרה של מתיו בארני מורכבת מחמישה סרטים שצולמו לאורך תקופה של של שמונה שנים. יחד הם בוראים עולם מיתי, מטמורפוזי, ביולוגי, הנמצא באבולוציה של יופי, אימה ומסתורין.