סופי קאל עוקבת אחרי הנרי ב., גבר אלמוני, מפריז ועד ונציה .במשך תקופה ארוכה, היא מצלמת אותו ממרחק בטוח ומשחזרת את צעדיו. פעולה של מעקב ושל חשיפה, מסע ריטואלי, סיפור בלשי על הוויה המבקשת לחמוק מהאנונימי.