על רקע התחזקות המפלגה הנאצית יצר הכוריאוגרף הגרמני קורט יוס את הבלט הפוליטי הראשון כקריאת מחאה אנטי-מלחמתית. "השולחן הירוק" הוצג פעמים ספורות בלבד, וב-1933 יוס נמלט מגרמניה.