מג סטיוארט מפתחת את המאפיינים התנועתיים שלה בכוריאוגרפיה הראשונה שלה באורך מלא. מתוך הגוף המפורק, הפגום, הנלעג, הבלתי אפשרי נולד הדיספיגורטיבי- המעוות. ובמשמעות הפוכה- נולד מה שאיננו גוף - הפואטי