פיטר קמפוס היה אמן אמריקאי שחקר את מדיום הוידאו בשנות השבעים. הוא היה מחלוצי הוידאו ארט, ובדק נושאים של זהות, מציאות והיחסים בין הצופה ועבודת האמנות. בעבודת הוידאו "שלושה מעברים" קמפוס משתמש בטכניקות עריכה נסיוניות מאותה התקופה על מנת לחשוף ולהסתיר דימויים הקשורים בזהות