בלה טאר על יצירתו: "בסרטים שלי אני רוצה לתאר את הטבע האנושי על כל גווניו ועל כל נפחו. אני רוצה להציג את הטוטאליות של המצב האנושי. איני אדם דתי, איני אדם שדוגל בפילוסופיות אידיאולוגיות שונות. איני קשור לשום תפישה פוליטית מסוימת; אבל אני כן אדם מאמין. אני מאמין בבני האדם".