ב-1965 כותבת הכוריאוגרפית איבון ריינר את "מניפסט הלא" שבו היא שוללת כל היבט שהגדיר עד אז את הבלט והמחול המודרני- וירטואוזיות, השגבה, אשליה, זוהר ואפילו את התנועה עצמה. Trio A הוא אם כן תמצית של מחקר ושל עמדה מגובשת. במהך שהיום הוא כמעט מבון מאליו, איבון ריינר מזמינה אותנו להיות איתה בתוך הסטודיו, בתוך ה"מעבדה" של האמן, בתוך לב המושג המחול עצמו.