שלוש שנים לאחר שעזבה את בית הספר 'דניסשון' שבו קיבלה את הכשרתה במחול, הקימה מרתה גרהא את הלהקה הראשונה שלה. במסגרת הלהקה יצרה למעלה מ-70 יצירות, גם כאשר עברה את גיל 90, והפכה לדמות מפתח במחול המודרני. יצירותיה המוקדמות עסקו בזהות ובמורשת האמריקאית, ולאחר מכן התמקדה ביצירות פסיכו-מיתיות, אשר הושפעו מהתיאוריות של פרויד ויונג, ולעיתים הציעו קריאה פמיניסטית של טקסטים מכוננים במערב.