קבוצה של 'לא-רקדנים' והכוריאוגרף הצרפתי ג'רום בל, מדייקים את המופע המחולי למושגי היסוד שלו, לפנומנולוגיה הבסיסית של ריקוד ומופע.