החשיפה של ג'ון קייג' מגלה את הפוטנציאל הפרפורמטיבי של הפעולה המוסיקלית, את הקשר בין מכשיר לכלי, ובמיוחד משחררת את המוסיקה אל האינטואיטיבי והקונקטי, אל הרעש והשקט מהם מורכבים הדברים.