היינר מולר כותב מחדש - ואולי אפילו ממציא מחדש - את המחזה של העכשיו: דחוס, בהול, פקסימיליה של שחזור ומחזור. זוהי מכונה פואטית של טקסט הבולעת את המחזה הקלאסי של המלט ומייצרת ממנו מחזה חדש, רלוונטי ודחוף . Hamletmachine משחרר את הטקסט מכל אחריות נרטיבית ומאפשר תווך אינסופי של שימושים והמצאות תיאטרליות לעתיד לבוא.