היינר מולר כותב מחדש - ואולי אפילו ממציא מחדש - את המחזה של העכשיו: דחוס, בהול, פקסימיליה של שחזור ומחזור. זוהי מכונה פואטית של טקסט הבולעת את המחזה הקלאסי של המלט ומייצרת ממנו מחזה חדש, רלוונטי ודחוף.

Hamletmachine

משחרר את הטקסט מכל אחריות נרטיבית ומאפשר תווך אינסופי של שימושים והמצאות תיאטרליות לעתיד לבוא.