סילבי גיים עוזבת את האופרה של פריס ועוברת לבלט המלכותי בלונדון.