רגע מכונן
רגע מכונן הוא אסופה של רגעים היסטוריים ועבודות קנוניות שהגדירו את שדה הפרפורמנס במאה השנים האחרונות. פרויקט זה נוצר עבור כנס פרפורמנס 0:6 - רגע מכונן וציין 30 שנה להקמת בית הספר לתיאטרון חזותי. רגעים מכוננים אלו נאספו אם כן ,כמבט לאחור על האמנים, היצירות והפעולות שעיצבו את החזותי לאורך השנים, בו בזמן הוא פעולה פדגוגית מכוננת אל העתיד -  אזור של מפגש, לימוד ומקור להשראה.