הקורס יתמקד במהלכי האמנות מסוף המאה העשרים, תערוכות
בולטות ואירועי אמנות עכשוויים. בחירת האמנים, העבודות וכיו"ב
תענה לשאלות ותהיות הסטודנטים, צירו ינוע בין רפרטים של
הסטודנטים, ופתיחת חלונות קישור לפרקים מתולדות האמנות.