בקורס זה נבחן את עבודת האמן כמעשה של בניית-עולם. נתבונן בתהליך היצירה כהרפתקאה מסוכנת ומרגשת, נישא באחריות הייצוג, ונטרח בעמל הפירוש. נעסוק במה שאנחנו יודעות, במה שאנחנו מאמינות, במה שאנחנו ממציאות, ובאיך להשתמש בכל אלה. דרך היכרות עם יצירות וטקסטים נרכוש כלים לקיום מחקר ופיתוח רעיונות, ונייצר טקסים משותפים. הקורס יכלול תרגילים מעשיים ושיח.