במהלך הקורס ננסה לברר מהו טווח הפעולה הקיים באירועים תיאטרוניים שאינם דרמטיים: מהו טווח הפעולה של הפרפורמר ושל הצופה, ומהם טווחיה של הפעולה הבימתית.
נקרא טקסטים, נכיר מגוון אמנים, נצפה בעבודות ובעיקר נתנסה בפרקטיקות שונות להבנייתו של אירוע תיאטרוני שלא מתוך מחזה.
נעשה זאת דרך ההיכרות עם האופנים השונים שבהם פרפורמנס, על הגדרתו הנזילה, החומקת מיציבות מושגית, מחלחל לאמנויות שונות במאה ה-20 ומשנה אותן.
נתמקד בתיאטרון, אך נביט גם על מחול, מוסיקה, קולנוע, אמנות פלסטית וספרות, כמו גם על תיאוריות שונות, וננסה להבין את הרלוונטיות שלהם ליצירת מופע בימינו.