במהלך השנה נחקור באופן מעשי תבניות פרפורמנס שונות, נשים דגש על בחינת הארכיטקטורה של המופע והיסודות המאפשרים לפרפורמר לנוע ביציבות בתוך היצירה. נחקור את אפקט הפעולה הבימתית והקשר שמתקיים בינה לבין הקהל דרך בחינה של פרקטיקות בימוי שונות, נעסוק בתרגום מרכיבים מופשטים לדימויים קונקרטיים ונתרגל פרקטיקות עבודה עם צוות פרפורמרים.