מטרת הקורס: העמקת ההבנה של יסודות המעשה הבימתי חלל (ממשי; מדומיין)
זמן (זמן עלילה – הווה ביצועי – נצח אידאי)
פעולה (פעולה בימתית; פעולה טקסית)
במה (יחסי קהל-שחקן; הבמה כמקדש; כתא אבולוציוני)
כוונה (המבצע כתחנת ממסר עבור הקהל)
מבצע (שחקן; דמות; שאמאן; שגריר)
טקסט (בדגש על טקסט כפעולה בימתית)
דרמה (ואפשרויות תרגומה לשפה בימתית)
החוויה הרב-חושית (על תיאטרון סינסטתי)
תפקידי התיאטרון (זיכוך נפשי / תיקון חברתי / זיקה מטאפיסית)