הגוף הרוקד במחול בן-זמננו הוא עכשווי בצורתו, באיכויותיו ובתנועתו. בקורס זה נבחן את מאפייניה של עכשוויות זו, ונראה כיצד התגבשה מתוך תהליכי הבחינה, הפירוק והגיבוש מחדש של שפת המחול מהמחצית השנייה של המאה העשרים ועד ימינו. קורס זה יישען על פרקטיקות הניתוח ועולם המושגים שנלמדו בקורס המבוא, וימשיך את המהלך הכרונולוגי שהוצג בו. במסגרתו נדון במודלים גופניים שהתהוו לאורך המחצית השנייה של המאה העשרים: הגוף הבלטי (בלט מופשט וניאו-קלאסי), הגוף הרגיל/היומיומי (מחול פוסט-מודרני), הגוף האנטי-אסתטי (תיאטרון-המחול של פינה באוש) ו-גוף, ללא שמות תואר נלווים (מחול עכשווי ומחול קונספטואלי). גם בקורס זה נתמקד במספר נושאי ציר המבוססים על תיאוריות, מושגים ותהליכים עכשוויים שנידונים בלימודי מחול, תיאטרון תרבות ומגדר. בין הנושאים: רב-לשוניות גופנית וגמישות כוריאוגרפית; דרמטורגיה של מחול; קוויריזציה ותיאטרליזציה של השפה המחולית; פוליטיקה של הגוף ו-'אחרות' (otherness); שינויי פרדיגמות כוריאוגרפיות ועוד.