ייצוגה של הדמות האנושית יהווה מפתח להבנת התחביר החזותי  בהקשריו התרבותיים, הרעיוניים והצורניים. מתוך העמידה על השניות הבסיסית באמנות החזותית בין  הכרה לראייה, נבחן את אופני הראייה בתולדות האמנות כהתבוננות מאורגנת שהינה חלק  מהשקפת עולם  כללית ומכשיר לעיצוב תודעה. לאורך הקורס נתמקד, בין השאר, בגוף, טקסט וחלל באמנות העולם המיתופאי והעולם הקלאסי בגלגוליהם של מוטיבים ונושאים קלאסיים לתוך העולם הנוצרי עד הבארוק תוך התייחסות להקשרים עכשוויים.