בקורס נתבונן ברגעי מפתח בתולדות הדרמה והתיאטרון ובמושגי יסוד במחשבת המופע. נציג שאלות ובעיות הקשורות באירוע התיאטרוני ובמוסכמות המדיום, ונדון בסוגיות הנוגעות בחומרים מהם הוא עשוי: טקסט, פעולה והגוף המופיע. במסגרת הקורס נקרא ונכיר דרמות ויצירות מופת של התיאטרון המערבי, מיוון העתיקה ועד לעת המודרנית, נעמוד על ההצלחות והכישלונות שאמנות העכשיו מציעה, ונבחן את הפוטנציאל הפוליטי של המעשה הבימתי.