בשיעור נדון במגמות הסגנוניות המרכזיות באמנות המופע מסוף המאה התשע-עשרה ועד לימינו, התייחסות להקשרן ההיסטורי-תרבותי. בין היתר, נעמוד על כמה מהשאלות המרכזיות המעסיקות את אמנות המופע במימד הרעיוני והמעשי, בעידן המודרני והפוסט-מודרני. במהלך השנה יתבקשו התלמידים להגיש מטלות עיוניות ומעשיות בנושאים שבהם נעסוק. הגשת המטלות ונוכחות רציפה בשיעור הן תנאי להשלמת החובות בקורס.