הקורס עוסק ברגעי מפתח בתולדות הדרמה והתיאטרון ובמושגי יסוד במחשבת המופע. נציג שאלות הקשורות באירוע התיאטרוני ובמוסכמות המדיום, וסוגיות הנוגעות בחומרים מהם הוא עשוי: טקסט, פעולה והגוף המופיע. במסגרת הקורס נקרא ונכיר דרמות ויצירות מופת של התיאטרון המערבי, מיוון העתיקה ועד למאה ה-21, נעמוד על ההצלחות והכישלונות שאמנות הפעולה מציעה, ונבחן את הפוטנציאל הפוליטי של המעשה הבימתי.