סדנה מופע מסע (journey performance) הוא מושג שמתאר מבע של תנועה גופנית במרחב, שמתארגן במסלול כלשהו, ומערב צורות פעולה ותהפוכות של תודעה. בסדנת השיח והפעולה נתעניין במיוחד בהיבטים הביצועיים, המרחביים והרעיוניים של מופעי מסע תלויי-מקום, שנוצרים במסגרת פרפורמטיבית אמנותית. מופעי מסע אמנותיים מתמקמים בטווח הרחב בין תנועה יומיומית ופונקציונלית, ביטויים תרבותיים כמו צליינות ותהלוכה, הגירה, נוודות, טיולים, שוטטות ואקטיביזם. תוך עיסוק בביטויים שונים, נשאל איך מגיב מופע המסע לסביבה האורבאנית ולגבולות הקשורים בה; מה הסיפור – כמו זה ההיסטורי, החברתי או הגיאופוליטי – שמספר המסע על המקום; ובאיזה אופן גלום במופע הכוח לשנות את תפיסת המקום. המסלול ייווצר בין חללים, טקסטים, שיחות ומעשים, וכנראה יכלול גם את יציאת המשלחת לתגליות במזרח הקרוב.