הקורס יאפשר עבודת סטודיו מעמיקה לאנשים הרוצים לצלול לתוך הקשרים שבין הפיזיות לתודעה. זו תהיה עבודת גוף המתייחסת לתהליכי יצירה וביצוע.
במהלך הסמסטר השני המפגשים יפתחו להגשה של עבודות אישיות ומפגש סטודיו סביבן.
רשאים לקחת את הקורס רק סטודנטים שלמדו קורס בסיס עם מאיה.