בקורס נלמד להכיר ולעבוד עם החומרים מהם עשוי סרט. נשחק ונתנסה בגישות ובטכניקות שונות כדי להגיע לרצפים בעלי משמעות. נצפה בדוגמאות מהקולנוע לסוגיו השונים, נצלם ונקליט חומרי גלם משלנו ונשתמש גם בחומרי גלם קיימים (הרי העולם מלא בהם, לא חראם?) תוכנת פרימייר אותה נלמד, תשמש לנו מעבדה לחקר האפשרויות האין סופיות של המדיום המוקרן.

במהלך הקורס נחווה איך תהליך העריכה יכול להפתיע אותנו ולשמש אותנו למציאת רעיונות חדשים.