מטרת הקורס: הקניית מיומנויות כתיבה; פיתוח היכולת להבין טקסט על רבדיו השונים; פיתוח כלים לכתיבה לתיאטרון; תרגול כתיבה מסוגים שונים.
הנאמר מול הלא-נאמר
טקסט ומקצב
הכוח המטאפיסי של הפונטיקה
טקסט כפעולה
המילה המאגית
שירה אפית
שיר לירית
דמות ודיבור
כתיבת דרמה