בקורס נעסוק ונתנסה בפרקטיקות פרפורמטיביות עכשוויות לצד פיתוח שפה עצמאית ותחום מחקר אישי. נכיר דרמטורגיות חדשות, מנגנוני הפעלה, מבנים מקודדים וסוגים שונים של נוכחות אנושית בעכשיו הבימתי. יחד, נבחן כיצד אפשר לפרק את הרגע הפרפורמטיבי למרכיביו ולנסח אותו כמהלך שלם. הקורס יכלול הגשות אישיות וקבוצתיות.