במהלך הקורס נבחן את המרקמים האידאולוגיים והאסתטיים של ה"עידן המודרני" ואת מאפייניו של המודרניזם. הוא יתמקד  בזרמים וסגנונות שנתגבשו על ציר המתח בין עוצמת הניראות לבין השאיפה אל הנשגב, תוך התייחסות אל האוונגרד והפוסטמודרניסטים במאה העשרים.