מבטם של הבמאים והבמאיות שנצפה בעבודות שלהם בשלמותם בשיעור עיצבו במידה רבה את פני הקולנוע שאני מאמין בו. הם גרמו לנו להתקרב אחד לשני וחשו בפגיעות של נפשנו וגופנו. במהלך הקורס נכיר כל אחד מהם לעומקו ונקשיב לקולם הבלתי מתפשר כאשר הוא נובע מתוך המחווה המשמעותית ביותר שהם יכלו להשאיר לנו. סרט קולנוע.