זוהי מעבדה לבימוי קולנוע לשנים ב', ג'. תוך עשייה פרקטית של תרגילי הבימוי ויצירת סרטים קצרים, לצד הרצאות, צפייה בסרטים ושיח כיתתי, יחשפו התלמידים ליקום הקולנועי המקיף אותם. במהלך השנה נרחיב את החיפוש בתוך השפה הקולנועית. נחלוף דרך האור שמלווה כל רגע ורגע בפריים.

נרגיש את הצפיפות והתנועה הבלתי פוסקת של הזמן. נחקור את הזמן הקולנועי וננסה להעניק לו משמעות עד לכדי חוויה חושית. ננסה לגלות את הדימוי הקולנועי, השפעתו על הדופק של הסרט ועל בני האדם שמסתתרים בתוכו. הסרט שהתלמידים יתבקשו למסור בסוף התהליך יגיע אחרי מסע מעמיק אל תוך נסיון החיים שלהם ויתמקד ברגע המפגש עם אמנות הקולנוע. כפרפרזה על אמרה של רובר ברסון ״לצלם לא כדי להדגים טענה מסוימת, או כדי להראות גברים ונשים המופחתים להיבט החיצוני שלהם, אלה כדי לגלות את החומרים הפנימיים שמהם הם עשויים. להגיע אל אותו גרעין שאינו ניתן להבעה לא באמצעות השירה, לא באמצעות הפילוסופיה, ולא באמצעות המחזאות״.