מהי יצירתיות פיזית שלא קשורה בטכניקה מחולית כזו או אחרת? איך נפתח מודעות לאינטליגנציה התנועתית שלנו? דרך שאלות אלו נעבוד ונתבונן באלו כלי עבודה רלוונטיים מופיעים לכל אחד ואחת ביחס לעבודתם/ן האישית. נתעסק באיך לגשת ליצירה, באופני עבודה אפשריים ובמה יכול להיות מרחב כוריאוגרפי רלוונטי עבור כל אחד/ת. הקורס משלב פרקטיס פיזי המבוסס על אימפרוביזציות מסוגים שונים לצד צפייה, שיחה ותרגילים להכנה.