מטרת הקורס:
קורס הווידאו למתקדמים מבוסס על שורה של ניסיונות תיאורטיים ותרגילים מעשים הבאים לבחון את הפער והמתח שבין הווידאו ארט לקולנוע.
לכל אורך הקורס עומדים שני צירים מקבילים החותרים באופן דיאלקטי אחד מול השני: רכישת מיומנות של צופה בעל ידע והבחנה, ויצירת עבודות וידאו כאמן וכאינדיבידואל, ולנגד, הבנה לעומק ויכולת לשחזר מחדש את הזיקות הרגשיות והאינטואיטיביות העומדות בבסיס הפעולה האמנותית.

נושאי הקורס:
הקורס מחולק לסדרות של 4-3 שיעורים בהם יעלו לדיון תיאורטי שני קצוות הנוגעות לשפת הדימוי הנע. נצפה בדוגמאות, נתנסה באקטים מעשים בזמן אמת, ננסה להפריך את הדעות הקדומות ונשתדל להבין את החשיבות שבשטח האפור-הגדול שבין שתי הקצוות הנוגעות למבנה, לתפיסה וכשליה של השפה.

הרצאות במסגרת הקורס:
1   "הווידאו כאקט תרפויטי - מטפיזי” – וידאו שימושי: מבחני אישיות, ניסויים, מפגשים טיפוליים ועוד.
2 "מאבק, מהפכה וטיפשות" – הווידאו ארט כפרקטיקה רדיקלית באמנות העכשווית.
3 "האמן והאמנות כדמויות רפלקסיביות” - בין הרפלקסיבי לאשליית.
4  "אהבה, תשוקה והבלתי אפשרי" – על נרקיסיזם, אידיאליזציה ואינדיבידואליזם.
5 ״ווייס אובר״ - על המנגנון הריאליסטי של העולם המערבי.
מטלות הקורס:
4 תרגילים + תרגיל סופי מסכם.
הרכב ציון:
60%  תרגילים
20%  פרויקט מסכם
20%  נוכחות + השתתפות
רשימה ביבליוגרפית:
סרן קירקגור, חיל ורעדה, מאגנס (2000)
ז'וליה קריסטבה, סיפורי אהבה, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2006)
פרננדו פסואה, ספר האי נחת, הוצאת בבל, (2007)
רוברט מקי,  סיפור, הוצאת גורדון (2005)
יגאל בורשטיין, מבטי קרבה, הוצאת מגנאס (2009)
ארווין יאלום, טיפול קבוצתי, הוצאת כנרת (2006)