פרוייקט בנייה לקראת המעבר למנורה בליווי צוות מקצועי