במחצית השנייה של המאה ה-20 התרחש "מפנה פרפורמטיבי" באמנות ובחשיבה אודותיה. במרכזו הופעתו של המופע כאירוע אמנות בפני עצמו, שבו היבטי הביצוע הם העיקר האמנותי ומושא ההתייחסות המרכזי, תוך טשטוש גבולות מדיומליים, כמו גם הגבול בין האמנות והחיים, המופיע והצופה. בשיעור נדון בהיבטים רעיוניים ומעשיים - תרבותיים, כלכליים, פוליטיים ופילוסופיים - אשר מעצבים את פניה של תופעה זו באמצעות קריאה בטקסטים וכן באמצעות היכרות עם יצירותיהם של אמני מופע בולטים. במהלך השנה יתבקשו התלמידים להגיש מטלות עיוניות ומעשיות בנושאים שבהם נעסוק. הגשת המטלות ונוכחות רציפה בשיעור הן תנאי להשלמת החובות בקורס