בשיעור כוריאוגרפיה זה נתאמן בעזרת הגוף הפיזי על הדמיון. נעבוד בטווח הגדול מאוד שבין הכוחות הפיזיקליים, לכוחות הפרטיים שיכולים להוביל למעשה אמנות. נגיד כן לפעולות, דימויים, חשקים ושאיפות קטנות וגדולות. השיעור יהיה מורכב מעבודת סטודיו פיזית ותרגילי הגשה.