עבודה קבוצתית בהמשך ובהתאם לנעשה בשנה הקודמת בשיעור קול מתחילים.